BIOD: Master's Programme :Biology of Disease

Maria.L. Zonderland is als medisch fysioloog en coördinator werkzaam
aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
In nauw overleg met haar is het logo en de website ontworpen:
www.biod-master.med.uu.nl .

TERUG naar Opdrachten
TERUG naar opdrachten